Thầy

Phan Toàn


Phan Toàn

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Họ và tên

Phan Toàn

Nơi công tác:

Môn dạy:

Toán lớp 8

Học vị:

Thầy Phan Toàn

Về chúng tôi Điểm vượt trội Tiên phong công nghệ Phương pháp giảng dạy
Luyện Học là nền tảng học tập với giáo viên tiểu học hàng đầu. Tất cả Giáo viên tại luyện học đều đạt chuẩn giảng dạy Bộ giáo dục & Đào tạo; có chứng chỉ giảng dạy sư phạm; được đào tạo về phương pháp sư phạm và có kinh nghiệm giảng dạy trên 5 năm cho trẻ em.