Trang chủ Nội dung footer Chính sách và bảo mật

Chính sách và bảo mật

Cảm ơn bạn đã chọn phương pháp học tập trực tuyến lớn nhất và tiên tiến nhất tại Việt Nam. Tại Luyện Học Education, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và điều quan trọng đối với chúng tôi là bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin về bạn.


Chính sách bảo mật này bao gồm các thực tiễn thu thập dữ liệu của chúng tôi và mô tả các quyền của bạn để truy cập, khắc phục hoặc giới hạn việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

 

Trừ khi có ghi chú khác hoặc liên kết đến một chính sách khác được thực hiện, Chính sách quyền riêng tư này áp dụng khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web của Luyện Học, các ứng dụng di động, API hoặc các dịch vụ liên quan của nó

 

Việc bạn sử dụng Dịch vụ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với các điều kiện của Chính sách quyền riêng tư này. Không sử dụng Dịch vụ nếu bạn không chấp nhận Chính sách quyền riêng tư này hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch vụ.

 

1. Dữ liệu nào chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập dữ liệu nhất định mà bạn cung cấp cho chúng tôi trực tiếp, ví dụ từ thông tin mà bạn tự nhập; dữ liệu liên quan đến sự tham gia của bạn trong các khóa học; và dữ liệu từ các nền tảng của bên thứ ba mà bạn kết nối thông qua Luyện Học. Một số dữ liệu cũng được thu thập tự động, chẳng hạn như thông tin liên quan đến thiết bị của bạn và các thành phần của Dịch vụ mà bạn tương tác hoặc sử dụng thường xuyên.

 

1.1 Dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu khác nhau từ bạn hoặc về bạn tùy thuộc vào cách bạn sử dụng Dịch vụ. Dưới đây là một số ví dụ để giúp bạn hiểu những dữ liệu chúng tôi thu thập.

Khi bạn tạo tài khoản và sử dụng Dịch vụ, bao gồm thông qua nền tảng của bên thứ ba, chúng tôi sẽ thu thập tất cả dữ liệu mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, bao gồm:

 • Chi tiết tài khoản            

Để sử dụng một số chức năng nhất định (chẳng hạn như đăng ký một khóa học), bạn phải tạo một tài khoản người dùng. Khi bạn tạo hoặc cập nhật tài khoản của mình, chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như mật khẩu, địa chỉ email, giới tính và ngày sinh và chúng tôi gán cho bạn một số nhận dạng duy nhất

 • Dữ liệu hồ sơ    

Bạn cũng có thể chọn cung cấp thông tin hồ sơ, ví dụ: ảnh, tiêu đề, liên kết trang web, hồ sơ trên các mạng xã hội khác nhau hoặc dữ liệu khác. Dữ liệu hồ sơ của bạn được hiển thị cho tất cả mọi người.

 • Nội dung được chia sẻ 

Một số thành phần của Dịch vụ cho phép bạn tương tác với người dùng khác hoặc chia sẻ công khai nội dung, bao gồm đăng thông báo trên trang khóa học, hỏi hoặc trả lời câu hỏi, gửi tin nhắn cho người tham gia hoặc giảng viên, đăng ảnh hoặc tải lên bất kỳ nội dung nào khác lên nền tảng. Nội dung được chia sẻ có thể được hiển thị cho mọi người tùy thuộc vào nơi nó được xuất bản.

 • Dữ liệu khóa học

Khi bạn đăng ký và tham gia các khóa học, chúng tôi thu thập một số dữ liệu nhất định, đặc biệt liên quan đến các khóa học, bài tập và bảng câu hỏi mà bạn đã bắt đầu và hoàn thành; trao đổi của bạn với giảng viên, trợ giảng và những người tham gia khác; và các bài tiểu luận, câu trả lời cho các câu hỏi và tài liệu khác được cung cấp như một phần của khóa học.

 • Chi tiết thanh toán của người tham gia               

Chúng tôi thu thập một số dữ liệu nhất định liên quan đến giao dịch mua hàng của bạn trên luyenhoc.vn, ví dụ như tên và mã bưu chính của bạn, để có thể xử lý đơn đặt hàng của bạn. Bạn phải cung cấp dữ liệu thanh toán và thanh toán nhất định trực tiếp cho các đối tác xử lý thanh toán của chúng tôi, bao gồm tên, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ thanh toán và mã bưu chính. Vì lý do bảo mật, chúng tôi không thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu nhạy cảm liên quan đến thẻ ngân hàng như toàn bộ số thẻ ngân hàng hoặc dữ liệu từ các yêu cầu ủy quyền liên quan đến một số giao dịch thẻ ngân hàng nhất định.

 

1.2 Dữ liệu chúng tôi thu thập bằng phương tiện tự động

Khi bạn truy cập Dịch vụ (bao gồm cả khi bạn duyệt qua danh mục khóa học của chúng tôi), chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu nhất định bằng các phương tiện tự động, bao gồm:

 

 • Dữ liệu hệ thống             

Dữ liệu kỹ thuật về máy tính hoặc thiết bị của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại và phiên bản của hệ điều hành, số nhận dạng thiết bị duy nhất, trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, tên miền và dữ liệu hệ thống khác, và các loại nền tảng ( hệ thống dữ liệu của hệ thống )

 • Dữ liệu sử dụng               

Thống kê sử dụng liên quan đến tương tác của bạn với Dịch vụ, đặc biệt là các khóa học bạn truy cập, thời gian dành cho các trang nhất định hoặc trên Dịch vụ, các trang được xem, các chức năng được sử dụng, các tìm kiếm được thực hiện, các mục mà bạn nhấp vào, ngày và thời gian và các dữ liệu khác liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ

 • Dữ liệu địa lý gần đúng               

Dữ liệu vị trí địa lý gần đúng, bao gồm tọa độ quốc gia, thành phố và địa lý, được tính từ địa chỉ IP của bạn.

Dữ liệu được liệt kê ở trên được thu thập thông qua các tệp nhật ký máy chủ và công nghệ theo dõi, như được nêu chi tiết trong phần bên dưới có tên "Công cụ thu thập dữ liệu và cookie". Chúng được lưu trữ với chúng tôi và được liên kết với tài khoản của bạn.

 

2. Cách chúng tôi nhận dữ liệu về bạn

Chúng tôi sử dụng các công cụ như cookie, đèn hiệu web, dịch vụ phân tích và dịch vụ quảng cáo để thu thập dữ liệu được liệt kê ở trên. Đối với một số công cụ này, bạn có tùy chọn từ chối thu thập dữ liệu.

 

2.1 Công cụ thu thập dữ liệu và cookie

Như chi tiết trong Chính sách cookie của chúng tôi , khi bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ, Luyện Học và nhà cung cấp dịch vụ thay mặt cho họ (như Google Analytics và nhà quảng cáo bên thứ ba) sử dụng tệp nhật ký máy chủ và công cụ thu thập tự động dữ liệu như cookie, đèn hiệu web (hoặc thẻ pixel), tập lệnh, liên kết tùy chỉnh và dấu vân tay của thiết bị hoặc trình duyệt (gọi chung là "Công cụ thu thập dữ liệu"). Các Công cụ thu thập dữ liệu này tự động xác định và thu thập dữ liệu sử dụng và dữ liệu hệ thống nhất định (như được mô tả trong Phần 1) khi bạn sử dụng Dịch vụ. Trong một số trường hợp, chúng tôi kết hợp dữ liệu được thu thập bằng cách sử dụng các Công cụ thu thập dữ liệu này với các dữ liệu khác mà chúng tôi thu thập theo các quy định của Chính sách bảo mật này.

Cookie là các tệp nhỏ mà các trang web gửi đến thiết bị của bạn để nhận dạng duy nhất trình duyệt hoặc thiết bị của bạn hoặc để lưu dữ liệu trong trình duyệt của bạn. Ví dụ, chúng tôi sử dụng chúng để phân tích việc bạn sử dụng Dịch vụ, cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, đơn giản hóa kết nối của bạn với Dịch vụ và nhận ra bạn từ phiên này sang phiên khác. Đèn hiệu web là các đối tượng nhỏ cho phép chúng tôi phân tích hành động của khách truy cập và người dùng bằng Dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi sử dụng chúng để xác định xem một trang đã được xem và email đã được mở chưa, để nhắm mục tiêu tốt hơn nội dung quảng cáo của chúng tôi bằng cách loại trừ người dùng hiện tại của chúng tôi khỏi một số tin nhắn quảng cáo nhất định hoặc để xác định nguồn tải xuống mới từ ứng dụng di động.

 

Luyện Học  sử dụng các loại cookie sau:

 

 • Tùy chọn: để ghi nhớ dữ liệu liên quan đến trình duyệt và cài đặt của bạn ảnh hưởng đến giao diện và hành vi của Dịch vụ (chẳng hạn như ngôn ngữ đã chọn).
 • Cookie bảo mật: để cho phép bạn đăng nhập và truy cập Dịch vụ, để bảo vệ bạn khỏi các nỗ lực kết nối gian lận và phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng tài khoản của bạn không đúng cách hoặc trái phép.
 • Cookie chức năng: để lưu trữ các tham số chức năng (chẳng hạn như âm lượng để phát lại video).
 • Cookie trạng thái phiên: để theo dõi các tương tác của bạn với Dịch vụ để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ và trải nghiệm duyệt web của bạn, hãy nhớ chi tiết đăng nhập và xử lý giao dịch mua khóa học của bạn.

Bạn có thể định cấu hình trình duyệt web của mình để được cảnh báo khi các nỗ lực được thực hiện để lưu cookie trên máy tính của bạn, để hạn chế các loại cookie được ủy quyền hoặc từ chối tất cả cookie. Nếu bạn tắt cookie, bạn không thể sử dụng một số hoặc tất cả chức năng của Dịch vụ và điều này có thể thay đổi trải nghiệm của bạn hoặc làm cho nó ít chức năng hơn.

Một số đối tác bên thứ ba cung cấp chức năng nhất định trên trang web của chúng tôi cũng sử dụng các đối tượng lưu trữ cục bộ (còn được gọi là cookie flash, đối tượng chia sẻ cục bộ hoặc LSO) để thu thập và lưu trữ dữ liệu.

 

2.2. Dịch vụ phân tích

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích trình duyệt và thiết bị di động của bên thứ ba như Google Analytics, Hotjar và Liên lạc cho Dịch vụ. Các dịch vụ này sử dụng Công cụ thu thập dữ liệu để giúp chúng tôi phân tích việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Ví dụ, chúng cho phép chúng tôi biết bạn đến từ trang web của bên thứ ba nào, tần suất bạn truy cập trang web của chúng tôi, từ thiết bị nào bạn đã tải xuống ứng dụng, nhưng cũng biết các sự kiện của bạn trong Dịch vụ, cũng như dữ liệu của bạn. sử dụng và hiệu suất. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để cải thiện Dịch vụ, hiểu rõ hơn về hiệu suất của Dịch vụ trên các thiết bị khác nhau và cung cấp cho bạn nội dung có thể khiến bạn quan tâm.

 

3. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp Dịch vụ cho bạn, liên lạc với bạn, giải quyết các vấn đề, bảo vệ tài khoản của bạn khỏi gian lận và lạm dụng, cải thiện và cập nhật Dịch vụ, phân tích việc sử dụng Dịch vụ, cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu và cho bất kỳ mục đích nào theo yêu cầu của pháp luật hoặc cần thiết vì lý do bảo mật và toàn vẹn.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu chúng tôi thu thập liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ để:

cung cấp và quản lý Dịch vụ, bao gồm hiển thị nội dung được cá nhân hóa và tạo điều kiện giao tiếp với người dùng khác;

để xử lý các yêu cầu và đơn đặt hàng của bạn liên quan đến các khóa học, sản phẩm, dịch vụ cụ thể, yêu cầu thông tin hoặc chức năng;

liên lạc với bạn về tài khoản của bạn, bao gồm:

 • Để trả lời câu hỏi và mối quan tâm của bạn;
 • Để gửi cho bạn tin nhắn và thông tin quản trị, bao gồm tin nhắn từ người hướng dẫn và trợ lý giảng dạy, thông báo liên quan đến các thay đổi đối với Dịch vụ và cập nhật hợp đồng của chúng tôi.
 • Để thông báo cho bạn (bằng e-mail hoặc thông báo trong đơn) về tiến trình khóa học của bạn, chương trình phần thưởng của chúng tôi, dịch vụ mới của chúng tôi, tính năng mới, chương trình khuyến mãi, bản tin của chúng tôi và các khóa học có sẵn khác (bạn có thể hủy đăng ký các liên lạc này bất cứ lúc nào);
 • Gửi thông báo đẩy đến thiết bị không dây của bạn để thông báo cho bạn về các cập nhật và tin nhắn liên quan khác (bạn có thể quản lý các thông báo này trong tùy chọn ứng dụng di động của bạn)
 • Quản lý tùy chọn tài khoản của bạn;
 • Đơn giản hóa hoạt động kỹ thuật của Dịch vụ, bao gồm, trong số những việc khác, khắc phục sự cố và giải quyết sự cố, bảo vệ Dịch vụ và bảo vệ chống gian lận và lạm dụng;
 • Khuyến khích người dùng cung cấp thông tin phản hồi;
 • Tiếp thị và điều hành các cuộc khảo sát và khuyến mãi do Udemy quản lý hoặc tài trợ;
 • tìm hiểu thêm về bạn bằng cách kết hợp dữ liệu của bạn với dữ liệu khác từ các nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba hoặc bằng cách phân tích dữ liệu với sự trợ giúp của các nhà cung cấp dịch vụ phân tích;
 • Xác định người dùng duy nhất trên tất cả các thiết bị;
 • Quảng cáo mục tiêu trên tất cả các thiết bị;
 • Cải thiện Dịch vụ và thiết kế các sản phẩm, dịch vụ và chức năng mới;
 • Phân tích xu hướng và lưu lượng truy cập, theo dõi mua hàng và theo dõi dữ liệu sử dụng;
 • Bất cứ điều gì được yêu cầu hoặc ủy quyền của pháp luật;
 • Hoặc bất cứ điều gì mà chúng tôi, theo quyết định riêng của chúng tôi, xác định khi cần thiết để đảm bảo sự an toàn hoặc toàn vẹn của người dùng, nhân viên, bên thứ ba, công chúng hoặc Dịch vụ.

4. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu nhất định về bạn với giảng viên, người tham gia khác, công ty cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, đối tác kinh doanh của chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ phân tích và làm giàu, nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội của bạn, công ty chúng tôi giúp thực hiện các chiến dịch và khảo sát quảng cáo và các công ty quảng cáo giúp chúng tôi quảng bá Dịch vụ của mình. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu của bạn khi cần thiết cho các mục đích bảo mật hoặc thực thi pháp luật hoặc là một phần của tái cấu trúc công ty. Cuối cùng, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn theo những cách khác nếu dữ liệu này được tổng hợp hoặc ẩn danh hoặc nếu chúng tôi có được thỏa thuận của bạn.

5. Bảo mật

Chúng tôi sử dụng các thiết bị bảo mật thích hợp, dựa trên loại và độ nhạy cảm của dữ liệu được lưu trữ. Như với bất kỳ hệ thống nào được kết nối với Internet, luôn có nguy cơ truy cập trái phép; do đó, điều quan trọng là bạn phải bảo vệ mật khẩu của mình và bạn liên hệ với chúng tôi trong trường hợp có hoạt động đáng ngờ trên tài khoản của bạn.

Luyện Học Education áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn các bên thứ ba trái phép truy cập, sửa đổi, tiết lộ hoặc hủy dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và lưu trữ về bạn. Các phép đo này phụ thuộc vào loại và độ nhạy của dữ liệu nói. Thật không may, không có hệ thống nào có thể bảo mật 100% và do đó chúng tôi không thể đảm bảo rằng không có bên thứ ba nào có quyền truy cập trái phép vào liên lạc giữa bạn và Udemy, với Dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho chúng tôi trong liên kết. với dữ liệu chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ. Mật khẩu của bạn đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống bảo mật của chúng tôi và bạn có trách nhiệm bảo vệ nó. Không chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ bên thứ ba. Nếu bạn nghĩ rằng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn đã bị xâm phạm, hãy liên hệ cho chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời nhé.

 

6. Quyền của bạn

Bạn có một số quyền nhất định liên quan đến việc sử dụng dữ liệu của bạn. Cụ thể, bạn có thể hủy đăng ký email quảng cáo, hủy kích hoạt cookie và từ chối rằng các nhà cung cấp dịch vụ phân tích nhất định thu thập dữ liệu về bạn. Bạn có thể cập nhật hoặc đóng tài khoản của mình thông qua Dịch vụ của chúng tôi và bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ yêu cầu nào về quyền cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. Cha mẹ nghĩ rằng chúng tôi đã vô tình thu thập dữ liệu cá nhân về con nhỏ của họ phải liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể xóa thông tin này.

6.1. Lựa chọn của bạn về việc sử dụng dữ liệu của bạn

Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi thông tin nhất định, nhưng xin lưu ý rằng bạn không thể sử dụng các tính năng nhất định của Dịch vụ.

Nếu bạn không còn muốn nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi, bạn có thể hủy đăng ký bằng cơ chế hủy đăng ký được chỉ định trong giao tiếp được đề cập hoặc bằng cách thay đổi cài đặt thông báo trong tài khoản của bạn . Lưu ý rằng, bất kể cài đặt thông báo của bạn là gì, chúng tôi sẽ gửi cho bạn các thông báo về hoạt động và mối quan hệ liên quan đến Dịch vụ, bao gồm xác nhận quản trị, xác nhận đơn hàng, cập nhật quan trọng cho Dịch vụ và thông báo về chính sách của chúng tôi.

Tùy thuộc vào trình duyệt hoặc thiết bị bạn sử dụng, bạn có thể quản lý cookie và các loại lưu trữ dữ liệu cục bộ khác. Nếu bạn đang sử dụng thiết bị không dây, bạn cũng có thể quyết định xem bạn muốn thu thập và chia sẻ thông tin vị trí khác hay không. Bạn có thể quản lý Adobe LSO thông qua bảng Cài đặt đăng ký trang web của họ .

 

6.2 Truy cập, cập nhật và xóa dữ liệu cá nhân của bạn

Để xem và cập nhật dữ liệu mà Udemy thu thập và lưu trữ về bạn, hãy làm theo các bước sau:

 • Để cập nhật dữ liệu bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn và cập nhật dữ liệu đó bất cứ lúc nào.
 • Để đóng tài khoản của bạn: Nếu bạn là người tham gia, hãy xem trang cài đặt hồ sơ của bạn và làm theo các bước chi tiết

Lưu ý: Ngay cả sau khi tài khoản của bạn bị xóa, một số hoặc tất cả dữ liệu của bạn có thể vẫn hiển thị cho các cá nhân khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ dữ liệu nào đã được sao chép, lưu trữ hoặc phổ biến bởi người dùng khác (bao gồm cả ý kiến ​​khóa học); được chia sẻ hoặc phổ biến bởi bạn hoặc bởi người khác (bao gồm trong nội dung được chia sẻ của bạn); hoặc (c) được xuất bản trên nền tảng của bên thứ ba. Ngay cả sau khi tài khoản của bạn bị xóa, chúng tôi vẫn giữ dữ liệu của bạn miễn là cần thiết một cách hợp pháp (và theo luật hiện hành), đặc biệt trong bối cảnh tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực hiện thỏa thuận của chúng tôi .

6.3. Chính sách con của chúng tôi

Chúng tôi công nhận quyền riêng tư của trẻ em và khuyến khích cha mẹ và người chăm sóc tích cực tham gia vào các hoạt động và sở thích trực tuyến của trẻ. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân về một đứa trẻ chưa đủ tuổi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xóa dữ liệu đó.

Phụ huynh tin rằng Udemy có thể đã thu thập dữ liệu cá nhân liên quan đến trẻ vị thành niên dưới độ tuổi tối thiểu được yêu cầu có thể gửi yêu cầu xóa dữ liệu này tới luyenhocedu@gmail.com

Tags
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Adv dưới Slider 2
Adv dưới Slider 3
Về chúng tôi Điểm vượt trội Tiên phong công nghệ Phương pháp giảng dạy
Luyện Học là nền tảng học tập với giáo viên tiểu học hàng đầu. Tất cả Giáo viên tại luyện học đều đạt chuẩn giảng dạy Bộ giáo dục & Đào tạo; có chứng chỉ giảng dạy sư phạm; được đào tạo về phương pháp sư phạm và có kinh nghiệm giảng dạy trên 5 năm cho trẻ em.