Thầy

Phạm Tuấn Anh


Phạm Tuấn Anh

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Họ và tên

Phạm Tuấn Anh

Nơi công tác:

Môn dạy:

Vật lí 8

Học vị:

Thầy Phạm Tuấn Anh

Về chúng tôi Điểm vượt trội Tiên phong công nghệ Phương pháp giảng dạy
Luyện Học là nền tảng học tập với giáo viên tiểu học hàng đầu. Tất cả Giáo viên tại luyện học đều đạt chuẩn giảng dạy Bộ giáo dục & Đào tạo; có chứng chỉ giảng dạy sư phạm; được đào tạo về phương pháp sư phạm và có kinh nghiệm giảng dạy trên 5 năm cho trẻ em.