Thầy

Phạm Như Toàn


Phạm Như Toàn

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Họ và tên

Phạm Như Toàn

Nơi công tác:

Môn dạy:

toán 10

Học vị:

Thầy Phạm Như Toàn

Về chúng tôi Điểm vượt trội Tiên phong công nghệ Phương pháp giảng dạy
Luyện Học là nền tảng học tập với giáo viên tiểu học hàng đầu. Tất cả Giáo viên tại luyện học đều đạt chuẩn giảng dạy Bộ giáo dục & Đào tạo; có chứng chỉ giảng dạy sư phạm; được đào tạo về phương pháp sư phạm và có kinh nghiệm giảng dạy trên 5 năm cho trẻ em.