Thầy

Nguyễn Thanh Bình


Nguyễn Thanh Bình

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Họ và tên

Nguyễn Thanh Bình

Nơi công tác:

Môn dạy:

Ngữ Văn lớp 10

Học vị:

Thầy Nguyễn Thanh Bình

Về chúng tôi Điểm vượt trội Tiên phong công nghệ Phương pháp giảng dạy
Luyện Học là nền tảng học tập với giáo viên tiểu học hàng đầu. Tất cả Giáo viên tại luyện học đều đạt chuẩn giảng dạy Bộ giáo dục & Đào tạo; có chứng chỉ giảng dạy sư phạm; được đào tạo về phương pháp sư phạm và có kinh nghiệm giảng dạy trên 5 năm cho trẻ em.