Hoàng Tố Nga


Hoàng Tố Nga

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Họ và tên

Hoàng Tố Nga

Nơi công tác:

Môn dạy:

Ngữ Văn lớp 9

Học vị:

Hoàng Tố Nga

Về chúng tôi Điểm vượt trội Tiên phong công nghệ Phương pháp giảng dạy
Luyện Học là nền tảng học tập với giáo viên tiểu học hàng đầu. Tất cả Giáo viên tại luyện học đều đạt chuẩn giảng dạy Bộ giáo dục & Đào tạo; có chứng chỉ giảng dạy sư phạm; được đào tạo về phương pháp sư phạm và có kinh nghiệm giảng dạy trên 5 năm cho trẻ em.